55
   Wednesday
   66 / 44
   Thursday
   64 / 48
   Friday
   62 / 42