63
   Wednesday
   55 / 43
   Thursday
   61 / 43
   Friday
   58 / 40