55
   Wednesday
   82 / 58
   Thursday
   84 / 62
   Friday
   87 / 65